Regio Invest Si

Projekt Regio Invest Si je namenjen regijskemu upravljanju potencialov regij z oblikovanjem informacijskih paketov in storitev za investitorje, ki bodo vključevali pregled poslovnih in investicijskih priložnosti, upravljanje poslovnih con ter promocijo regij na domačih in tujih trgih.

Z izvajanjem projekta naj bi se v letih 2022-2027 sistemsko uredilo in nadgradilo delujoči sistem regionalnega skrbništva investicijskih priložnosti (sistem dvanajstih regijskih in enim nacionalnim koordinatorjem). Vloga koordinatorjev je upravljanje območja, ki zajema ažurno pridobivanje informacij s terena, vzpostavljanje koordinacije med investitorji, lokalnimi skupnostmi, poslovnimi conami (njihovo upravljanje), sodelovanje z javnimi institucijami ter deležniki podpornega ekosistema s področja internacionalizacije v regiji in širše.

Aktivnosti projekta so naslednje:

  • regionalno skrbništvo SPIRIT IP, ki zajema pripravo, vodenje in spremljanje investicijske priložnosti posamezne regije;
  • upravljanja ekonomsko-poslovne infrastrukture z odličnim podpornim ekosistemom, ki zajema v prvi fazi vzpostavitev sistema upravljanja in v naslednjih fazah zagotavljanje ažurnih informacij o stanju, zasedenosti in potrebah poslovnih subjektov v poslovnih conah s cilje enovitega upravljanja.
  • regija kot prepoznavna gospodarska blagovna znamka - regionalna pisarna, ki zagotavlja prepoznavnost regije na domačih in tujih trgih kot privlačne destinacije za investicijske priložnosti in kakovostnega ter zanesljivega poslovnega partnerja.

Tem aktivnostim bo sledila tudi promocija regije v najširšem smislu, kot je nadgradnja sodelovanja z mrežo DKP (diplomatsko-konzularnih predstavništev), predvsem z ekonomskimi svetovalci na DKP, mrežo poslovnih klubov v tujini ter posledično okrepljeno tako sodelovanje kot koordinacija med temi akterji.

NAZAJ NA VRH