Projekt »SPOT Svetovanje«

Projekt SPOT svetovanje je del nacionalnega sistema SPOT (Slovenska poslovna točka), ki ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev za poslovne subjekte. Pod enotno znamko SPOT so združene institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem in poslovnim subjektom. V okviru partnerskih konzorcijev v posamezni regiji sta združeni 2 ravni nacionalnega sistema SPOT: 1 točka SPOT Svetovanje in ena ali več točk SPOT Registracije.

Konzorciji regijskih SPOT Svetovanj nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo:

  • informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
  • usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
  • osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije;
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno tako za potencialne podjetnike kot tudi za MSP;
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.
NAZAJ NA VRH