Regijska štipendijska shema

Projekt Regijska štipendijska shema (RŠS) je zaradi uveljavljenosti prepoznan kot  vseslovenski projekt saj se izvaja v vseh 12 regijah.

Projekt se ves čas sistemsko nadgrajuje in prilagaja potrebam gospodarstva, kar omogoča kooperativno sodelovanje z MDDSZ ter enoten pristop regij k njegovemu izvajanju. Vključen je bil že v dve programski obdobji 2007-2013 in 2014-2020 in se v skladu z Zakonom o štipendiranju.

Projekt RŠS omogoča sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, da se ti lahko izobražujejo za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo in jih po zaključenem izobraževanju tudi zaposlijo.

Nameni in cilji izvajanja projekta RŠS so:

  • približati zaposlitvene potrebe delodajalcev mladim v posameznih regijah;
  • usmerjati mlade za vpis v izobraževalne programe, ki so zaposljivi;
  • spodbuditi delodajalce k dolgoročnemu načrtovanju kadrov s pomočjo štipendiranja;
  • izboljšati kompetence za zmanjšanje neskladij na trgu dela;
  • uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela;
  • povečati zaposljivosti mladih.
NAZAJ NA VRH