Regijska garancijska shema

Regijske garancijske sheme imajo na področju zagotavljanja finančnih sredstev mikro, malemu in srednje velikemu gospodarstvu zelo pomembno vlogo. Omogočajo jim dostop do finančnih sredstev v zelo kratkem času. Pomembnost regionalnega pomena in poznavanja gospodarstva po posameznih regijah v sklopu delovanja regionalnih agencij so že prepoznala nekatera ministrstva, ki so prišla do ugotovitve, da so regionalne agencije na področju zagotavljanja podpore gospodarstvu nepogrešljiv partner.

Namen projekta je zagotavljanje garancij in subvencije obrestne mere za podjetniške kredite na območju regije in celotne Slovenije z ugodno obrestno mero in s pristopom hitrega in učinkovitega reševanja vlog. Izvajajo ga regionalne razvojne agencije skladno z Zakonom o regionalnem razvoju..

Ciljne skupine so mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge in socialna podjetja. Cilji projekta je s finančno podporo omogočiti dostop ciljnim skupina do cenejših virov financiranja, predvsem s subvencijo obrestne mere in garancijo RGS, kar se bo rezultiralo v povečanju prihodkov podjetij, zmanjševanju brezposelnosti oz. zaposlovanju, širitvi dejavnosti, digitalni transformaciji ter širitvi gospodarstva na globalni trg.

Aktivnosti projekta so:

  • koordinacija projekta med deležniki, ki zagotavljajo finančna sredstva za izvajanje RGS;
  • svetovanje podjetjem pri pridobivanju finančnih sredstev RGS in zapiranju finančne konstrukcije;
  • pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za finančna sredstva RGS;
  • izdaja garancije za prejeto posojilo s subvencijo obrestne mere;
  • spremljanje podjetij in njihovega poslovanja.
NAZAJ NA VRH