PONI »Podjetno nad izzive«

Projekt Podjetno nad izzive je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje. 

Vključijo se lahko osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v regiji prijave, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z izvajalcem zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Udeleženci so namreč za čas projekta redno zaposleni pri izvajalcu.

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti

Koristi projekta:

  • Izvajanje projekta po regijah prinaša boljše možnosti razvoja poslovnih idej tudi za udeležence, ki so oddaljeni od večjih mest. Z decentraliziranim izvajanjem programa PONI, imajo potencialni podjetniki enake možnosti pri pridobivanju kvalitetnih podjetniških znanj in hkrati enake možnosti za uresničitev poslovnih idej kot potencialni podjetniki iz večjih mest.
  • Celotni program podjetniškega usposabljanja je zastavljen v smeri krepitve podjetnosti kot ključne kompetence za uspešnost v podjetništvu oz. uspešno realizacijo podjetniških idej.
  • Z delom po principu coworkinga se med udeleženci spodbuja medsebojna pomoč, deljenje znanj in izkušenj ter s tem napredek tako vsakega posameznika kot tudi njihovih idej.
  • Z izvedbo 4 mesečne vključitve v projekt PONI udeleženci pridobijo,   ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje. Hkrati bodo podrobno raziskali trg in na podlagi ugotovitev oblikovali svoj izdelek / storitev, kar bo še dodatno omogočilo udeležencem uspešnejši vstop na trg, uspešnejše poslovanje in hitrejšo rast.
NAZAJ NA VRH