O RRA GIZ

Združenje regionalnih razvojnih agencij je bilo ustanovljeno junija 2002. Povezuje 12 slovenskih regionalnih razvojnih agencij, štiri med njimi delujejo kot mrežne regionalne agencije, ki nastopajo kot subjekti spodbujanja skladnega in trajnostnega razvoja na regionalni ravni.

Združenje ima pomembno vlogo pri mednarodnem povezovanju. Čeprav ima večina agencij že v veliki meri razvite razvojne mehanizme in orodja, pa posamezne regije in njene razvojne ustanove v mednarodnem prostoru velikokrat ne dosegajo potrebnih velikostnih standardov. Zato smo povezani močnejši tako pri iskanju znanj in njihovi rabi v domačem prostoru kot pri prenašanju naših znanj v nova okolja.

Ustanovitev združenja je bila pomemben korak pri vzpostavljanju usklajenega sistema delovanja in razvojnih partnerstev med samimi agencijami, državo, gospodarstvom in drugimi deli družbe. Omogoča boljši pretok informacij, povezovanje regij pri razvojnih prizadevanjih in s tem učinkovitejši razvoj.

Osebna izkaznica

 • 12 razvojnih agencijj (4 med njimi delujejo kot mrežne razvojne agencije).
 • 220 zaposlenih na RRA-jih (brez mrežnih agencij).
 • Pravne oblike: neprofitne organizacije (d.o.o.) in javni zavodi.

Poslanstvo in vizija

Osnovno poslanstvo združenja je vzpostavljanje usklajenega sistema delovanja in razvojnih partnerstev med agencijami, državo in deležniki razvoja. Delovanje združenja omogoča boljši in učinkovitejši pretok informacij, večjo odzivnost, povezovanje regij pri razvojnih prizadevanjih ter s tem tudi učinkovitejši razvoj tako regij kot države same.

Čeprav pri tem stopamo v številna nujna razmerja s politiko, izhodišče našega dela ostaja politična avtonomnost in strokovnost.

Združenje spodbuja regionalni razvoj, katerega osrednji cilj je zmanjševanje razvojnih razlik med regijami, iskanje in udejanjanje najboljši možnih rešitev pri razvoju gospodarstva, človeških sposobnosti ter upravljanja z okoljem in prostorom. 

Področja delovanja

 • Strateško načrtovanje.
 • Trajnostna mobilnost.
 • Okoljevarstveni projekti.
 • Izgradnja komunalne infrastruktre.
 • Razvoj človeških virov.
 • Spodbujanje inovativnosti, podjetništva in gospodarstva.
 • Trajnostno upravljanje s prostorom.
 • Razvoj turističnih destinacij in blagovnih znamk regij.
 • Kreativne in kulturne industrije.
 • Internacionalizacija in privabljanje investitorjev.

Koristi za družbo

 • Strateško načrtovanje regionalnega razvoja – celovito in interdisciplinarno načrtovanje, ki temelji na poglobljenem poznavanju metodologij načrtovanja ter poznavanje regij in povezovanju deležnikov.
 • Koordinacija in usklajevanje – lokalnih skupnosti in ostalih deležnikov.
 • Izgradnja partnerstev – lokalno/regionalno/nacionalno/čezmejno/evropski prostor.
 • Poznavanje lokalnega in regionalnega okolja – dobro poznamo in razumemo potrebe in interese organizacij, občin in regij.
 • Združevanje – lokalnih interesov v regionalne aktivnosti.
 • Pridobivanje sredstev – priprava in urejanje prijav na razpise EU in državnega proračuna.
 • Akumuliranje in prenos znanja/svetovanje – akumulirana znanja na nivoju posameznikov in institucij.
 • Učinkovito ravnanje s sredstvi – omejena sredstva – velik učinek.
 • Mentoriranje – podjetnikom in start-upom; omogočanje mednarodnih izkušenj.
 • Multidisciplinarnost – delujemo na področju vseh stebrov trajnostnega razvoja (gospodarstvo, okolje, družba).

Vodstvo

Bojan Kar

Bojan Kar

Predsednik RRA GIZ
Simon Škvor

Simon Škvor

Podpredsednik RRA GIZ
Sabina Potočnik Magdič

Sabina Potočnik Magdič

Sekretariat RRA GIZ

Zemljevid slovenskih regij

Klik na posamezno regijo vas pripelje do spletnih strani regionalnih razvojnih agencij in podrobnješih informacij o njihovem delovanju.
Kliknite na regijo za več vsebine.
Pomurska regija
Število prebivalcev (2020): 114.397
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.123,71
Občin v regiji: 27
Vir: www.stat.si
Podravska regija
Število prebivalcev (2020): 326.510
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.121,91
Občin v regiji: 41
Vir: www.stat.si
Koroška regija
Število prebivalcev (2020): 70.835
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.141,45
Občin v regiji: 12
Vir: www.stat.si
Savinjska regija
Število prebivalcev (2020): 258.345
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.104,83
Občin v regiji: 31
Vir: www.stat.si
Posavska regija
Število prebivalcev (2022): 75.732
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2021): 1.219.61
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Zasavska regija
Število prebivalcev (2020): 57.148
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020) 1.105,14
Občine v regiji: 4
Vir: www.stat.si
Jugovzhodna Slovenija
Število prebivalcev (2020): 145.859
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.221,98
Občin v regiji: 21
Vir: www.stat.si
Osrednjeslovenska regija
Število prebivalcev (2020): 554.823
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.320,95
Občin v regiji: 25
Vir: www.stat.si