Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o.

RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. RRA Zeleni kras, d.o.o. deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva pretežno  na trgu.

Pri tem opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike, pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju, izvaja poslovna svetovanja in pospešuje razvoj podjetništva, vodi finančne sheme za Primorsko-notranjsko regijo, svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja, pripravlja, koordinira, izvaja in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa, izvaja programe izobraževanj in usposabljanj ter druge aktivnosti za razvoj regije.  Je tudi lastnica znamke Zeleni kras, pod katero se od leta 2010 trži Primorsko-notranjska regija. RRA Zeleni kras je tudi regijska destinacijska organizacija, ki skrbi za razvoj in promocijo turistične destinacije Zeleni kras.

Primorsko-notranjska regija

Število prebivalcev (2020): 53.092
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.084,56
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Klik na posamezno regijo vas pripelje do spletnih strani regionalnih razvojnih agencij in podrobnješih informacij o njihovem delovanju.
Kliknite na regijo za več vsebine.
Pomurska regija
Število prebivalcev (2020): 114.397
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.123,71
Občin v regiji: 27
Vir: www.stat.si
Podravska regija
Število prebivalcev (2020): 326.510
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.121,91
Občin v regiji: 41
Vir: www.stat.si
Koroška regija
Število prebivalcev (2020): 70.835
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.141,45
Občin v regiji: 12
Vir: www.stat.si
Savinjska regija
Število prebivalcev (2020): 258.345
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.104,83
Občin v regiji: 31
Vir: www.stat.si
Posavska regija
Število prebivalcev (2022): 75.732
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2021): 1.219.61
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Zasavska regija
Število prebivalcev (2020): 57.148
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020) 1.105,14
Občine v regiji: 4
Vir: www.stat.si
Jugovzhodna Slovenija
Število prebivalcev (2020): 145.859
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.221,98
Občin v regiji: 21
Vir: www.stat.si
Osrednjeslovenska regija
Število prebivalcev (2020): 554.823
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.320,95
Občin v regiji: 25
Vir: www.stat.si
Gorenjska regija
Število prebivalcev (2020): 207.842
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.171,63
Občin v regiji: 18
Vir: www.stat.si
Severno Primorska (Goriška) razvojna regija
Število prebivalcev (2020): 118.421
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.151,90
Občin v regiji: 13
Vir: www.stat.si