Regionalna razvojna agencija Posavje

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
mag. Nataša Šerbec
mag. Nataša Šerbec, direktorica
Regionalna razvojna agencija Posavje

Regionalna razvojna agencija je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Sevnica, Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli. Resorno ministrstvo in Svet regije Posavje mu je podelilo status subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni za finančno perspektivo 2021-2027.

RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami.

Izhajajoč iz temeljnih evropskih in državnih razvojnih dokumentov – Lizbonske strategije, Strategije razvoja Slovenije, Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa je poslanstvo RRA Posavje zagotavljati celovito razvojno organizacijsko, tehnično in finančno podporo razvojnemu zagonu regije Posavje, postati osrednji koordinator obstoječe in novo nastajajoče regionalne razvojne infrastrukture ter generator krovnih regionalnih sektorskih in medsektorskih projektov v  Posavju.

Posavska regija

Število prebivalcev (2022): 75.732
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2021): 1.219.61
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Klik na posamezno regijo vas pripelje do spletnih strani regionalnih razvojnih agencij in podrobnješih informacij o njihovem delovanju.
Kliknite na regijo za več vsebine.
Pomurska regija
Število prebivalcev (2020): 114.397
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.123,71
Občin v regiji: 27
Vir: www.stat.si
Podravska regija
Število prebivalcev (2020): 326.510
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.121,91
Občin v regiji: 41
Vir: www.stat.si
Koroška regija
Število prebivalcev (2020): 70.835
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.141,45
Občin v regiji: 12
Vir: www.stat.si
Savinjska regija
Število prebivalcev (2020): 258.345
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.104,83
Občin v regiji: 31
Vir: www.stat.si
Posavska regija
Število prebivalcev (2022): 75.732
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2021): 1.219.61
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Zasavska regija
Število prebivalcev (2020): 57.148
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020) 1.105,14
Občine v regiji: 4
Vir: www.stat.si
Jugovzhodna Slovenija
Število prebivalcev (2020): 145.859
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.221,98
Občin v regiji: 21
Vir: www.stat.si
Osrednjeslovenska regija
Število prebivalcev (2020): 554.823
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.320,95
Občin v regiji: 25
Vir: www.stat.si
Gorenjska regija
Število prebivalcev (2020): 207.842
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.171,63
Občin v regiji: 18
Vir: www.stat.si
Severno Primorska (Goriška) razvojna regija
Število prebivalcev (2020): 118.421
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.151,90
Občin v regiji: 13
Vir: www.stat.si