Regionalna razvojna agencija Zasavje

Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi
Jani Medvešek
Jani Medvešek, direktor
Regionalna razvojna agencija Zasavje

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je javni zavod, ki so ga ustanovile občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Agencija v okviru splošnih razvojnih nalog pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program, dogovor za razvoj regije in regijske projekte. Nudi strokovno in tehnično podporo delovanju sveta regije in razvojnega sveta regije in vodi regijsko razvojno mrežo. Izvajala je tudi instrumente v okviru Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju od 2013 - 2020.

Na RRA Zasavje se lahko prenašajo tudi druge razvojne naloge države v javnem interesu, kot so regijske garancijske sheme, regijske štipendijske sheme in lokalne akcijske skupine.

RRA Zasavje z usposobljeno in motivirano ekipo spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih konzorcijev za trajnostni razvoj zasavske regije ter se povezuje tako z domačimi, kot tujimi partnerskimi organizacijami v okviru izvajanja EU kohezijske politike in EU teritorialnega sodelovanja.

Zasavska regija

Število prebivalcev (2020): 57.148
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020) 1.105,14
Občine v regiji: 4
Vir: www.stat.si
Klik na posamezno regijo vas pripelje do spletnih strani regionalnih razvojnih agencij in podrobnješih informacij o njihovem delovanju.
Kliknite na regijo za več vsebine.
Pomurska regija
Število prebivalcev (2020): 114.397
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.123,71
Občin v regiji: 27
Vir: www.stat.si
Podravska regija
Število prebivalcev (2020): 326.510
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.121,91
Občin v regiji: 41
Vir: www.stat.si
Koroška regija
Število prebivalcev (2020): 70.835
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.141,45
Občin v regiji: 12
Vir: www.stat.si
Savinjska regija
Število prebivalcev (2020): 258.345
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.104,83
Občin v regiji: 31
Vir: www.stat.si
Posavska regija
Število prebivalcev (2022): 75.732
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2021): 1.219.61
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Zasavska regija
Število prebivalcev (2020): 57.148
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020) 1.105,14
Občine v regiji: 4
Vir: www.stat.si
Jugovzhodna Slovenija
Število prebivalcev (2020): 145.859
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.221,98
Občin v regiji: 21
Vir: www.stat.si
Osrednjeslovenska regija
Število prebivalcev (2020): 554.823
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.320,95
Občin v regiji: 25
Vir: www.stat.si
Gorenjska regija
Število prebivalcev (2020): 207.842
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.171,63
Občin v regiji: 18
Vir: www.stat.si
Severno Primorska (Goriška) razvojna regija
Število prebivalcev (2020): 118.421
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.151,90
Občin v regiji: 13
Vir: www.stat.si