Razvojni center Murska Sobota

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Bojan Kar
Bojan Kar, direktor
Razvojni center Murska Sobota

Javni zavod Razvojni center Murska Sobota je nosilna regionalna razvojna agencija za Pomurje, katere temeljna dejavnost je opravljanje splošnih razvojnih nalog in pospeševanje podjetniškega ter gospodarskega razvoja v Pomurski regiji.

V sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota splošne razvojne naloge opravljajo tudi Razvojna agencija Sinergija, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Prleška razvojna agencija in Zavod za turizem in razvoj Lendava.

Naše poslanstvo je povezovati in uresničevati izvirne razvojne in kreativne ideje v Pomurju, tudi s črpanjem evropskih sredstev. Hkrati želimo ostati družbeno odgovorni do poslovnega, družbenega in naravnega okolja ter svojih zaposlenih in lastnika.

Vizija zavoda je biti izviren in razvojno naravnan regijski center, ki bo znal in zmogel pripraviti in izvesti kakovostne programe, projekte in pobude, ki bodo krepili gospodarsko rast in spodbujali enakomeren regionalni razvoj v Pomurju.

Pomurska regija

Število prebivalcev (2020): 114.397
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.123,71
Občin v regiji: 27
Vir: www.stat.si
Klik na posamezno regijo vas pripelje do spletnih strani regionalnih razvojnih agencij in podrobnješih informacij o njihovem delovanju.
Kliknite na regijo za več vsebine.
Pomurska regija
Število prebivalcev (2020): 114.397
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.123,71
Občin v regiji: 27
Vir: www.stat.si
Podravska regija
Število prebivalcev (2020): 326.510
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.121,91
Občin v regiji: 41
Vir: www.stat.si
Koroška regija
Število prebivalcev (2020): 70.835
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.141,45
Občin v regiji: 12
Vir: www.stat.si
Savinjska regija
Število prebivalcev (2020): 258.345
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.104,83
Občin v regiji: 31
Vir: www.stat.si
Posavska regija
Število prebivalcev (2022): 75.732
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2021): 1.219.61
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Zasavska regija
Število prebivalcev (2020): 57.148
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020) 1.105,14
Občine v regiji: 4
Vir: www.stat.si
Jugovzhodna Slovenija
Število prebivalcev (2020): 145.859
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.221,98
Občin v regiji: 21
Vir: www.stat.si
Osrednjeslovenska regija
Število prebivalcev (2020): 554.823
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.320,95
Občin v regiji: 25
Vir: www.stat.si
Gorenjska regija
Število prebivalcev (2020): 207.842
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.171,63
Občin v regiji: 18
Vir: www.stat.si
Severno Primorska (Goriška) razvojna regija
Število prebivalcev (2020): 118.421
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.151,90
Občin v regiji: 13
Vir: www.stat.si