Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o.

Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
Bojana Stopinšek
Bojana Stopinšek, direktorica
Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o.

Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o. je nepridobitna družba javnega pomena, ki ima s strani MGRT status subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Ustanovljena je s strani vseh 31 občin Savinjske regije. Največji urbani in gospodarski središči v regiji sta Celje in Velenje. Občinska središča s statusom mesta so Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Žalec in Zreče, ostala občinska središča pa so še Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah, Šmartno  ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik in Vransko.

Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o. trajnostno razvija celotno regijo, ki zaradi svoje raznolikosti in geografske pozicije predstavlja edinstveno, inovativno in prepoznavno razvojno okolje. Razvoj pa je mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in naravne danosti ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Vizija regije je „Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija.”

Savinjska regija

Število prebivalcev (2020): 258.345
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.104,83
Občin v regiji: 31
Vir: www.stat.si
Klik na posamezno regijo vas pripelje do spletnih strani regionalnih razvojnih agencij in podrobnješih informacij o njihovem delovanju.
Kliknite na regijo za več vsebine.
Pomurska regija
Število prebivalcev (2020): 114.397
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.123,71
Občin v regiji: 27
Vir: www.stat.si
Podravska regija
Število prebivalcev (2020): 326.510
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.121,91
Občin v regiji: 41
Vir: www.stat.si
Koroška regija
Število prebivalcev (2020): 70.835
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.141,45
Občin v regiji: 12
Vir: www.stat.si
Savinjska regija
Število prebivalcev (2020): 258.345
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.104,83
Občin v regiji: 31
Vir: www.stat.si
Posavska regija
Število prebivalcev (2022): 75.732
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2021): 1.219.61
Občin v regiji: 6
Vir: www.stat.si
Zasavska regija
Število prebivalcev (2020): 57.148
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020) 1.105,14
Občine v regiji: 4
Vir: www.stat.si
Jugovzhodna Slovenija
Število prebivalcev (2020): 145.859
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.221,98
Občin v regiji: 21
Vir: www.stat.si
Osrednjeslovenska regija
Število prebivalcev (2020): 554.823
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.320,95
Občin v regiji: 25
Vir: www.stat.si
Gorenjska regija
Število prebivalcev (2020): 207.842
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.171,63
Občin v regiji: 18
Vir: www.stat.si
Severno Primorska (Goriška) razvojna regija
Število prebivalcev (2020): 118.421
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v EUR (2020): 1.151,90
Občin v regiji: 13
Vir: www.stat.si