Projekt »Nacionalni projekt prehranske samooskrbe v javnih ustanovah«

Namen projekta je povezati regionalne razvojne agencije za učinkovito delovanje podpornega okolja, vzpostavitev dolgoročnega partnerskega sodelovanje z različnimi deležniki ter vzpostavitev usklajenega sistema sodelovanja med razvojnimi agencijami in pristojnimi ministrstvi (MKGP, MJU, MZ, MIZŠ, MGRT).

Cilji projekta so povečati količino in vrednost naročil lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah, izboljšati prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med deležniki, vzpostavitev podpornega okolja za samooskrbo v Sloveniji.

Aktivnosti projekta so zastavljene tako, da zajemajo vsa potrebna področja, ki se nanašajo na zagotavljanje lokalne hrane v javnih ustanovah. Gre za naslednje aktivnosti:

  • Analiza obstoječega stanja in povpraševanja javnih ustanov in analiza pridelovalcev:  vsaka regija ima različno situacijo, zato se najprej naredi analiza obstoječega stanja na strani ponudbe in povpraševanja za vsako regijo;
  • usklajevanje in povezovanje lokalne ponudbe in povpraševanja javnih zavodov po lokalni hrani: aktivno povezovanje ponudnikov in javnih ustanov, izvajanje delavnic;         
  • aktivnosti z javnimi naročili, izločanjem sklopov, jedilniki: priprava vzorca enotnega javnega naročila in načina izločanja sklopov, usklajevanje med ustanovami glede poenotenih jedilnikov;
  • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v javnih ustanovah, otrok in staršev:  izvajanje različnih delavnic za otroke in starše, prenosi dobrih praks v lokalnem okolju in med regijami.
  • izobraževanje in usposabljanje lokalnih ponudnikov za pridelavo/predelave zdrave hrane in pripravo proizvodov za trg: različne strokovne, tematske delavnice za ponudnike.
NAZAJ NA VRH