Tehnična pomoč evropskih skladov na regijski ravni

10. 11. 2023
Serija srečanj strokovnjakov iz regionalnih razvojnih agencij, ki potekajo pod okriljem Akademije RRA GIZ, se je 8. novembra 2023 nadaljevala v Zasavju. Regionalna razvojna agencija Zasavje je udeležencem akademije predstavila delovanje Centra za pravični prehod, Mehanizem pravičnega prehoda in izvajanje tehnične pomoči v praksi.
Tehnična pomoč evropskih skladov na regijski ravni

"Kolegom iz drugih agencij smo predstavili izvajanje aktivnosti v okviru Sklada za pravični prehod, sodelovanje z organom upravljanja MKRR in drugimi posredniškimi telesi, promocijo pravičnega prehoda, informiranje, soupravljanje in sodelovanje pri razpisih," je povedal strokovni sodelavec Centra za pravični prehod Zasavja Kristijan Adamlje.

"Naš model soudeležbe pri upravljanju evropskega sklada in izvajanja tehnične pomoči na ravni regije, ki ga je kot primer dobre prakse izpostavila tudi Evropska komisija, bi lahko prenesli na soupravljanje ostalih evropskih skladov in na izvajanje tehnične pomoči tudi v drugih regijah," je prepričan direktor RRA Zasavje Jani Medvešek. "Na podlagi izkušenj in dolgoletne prakse smo si v razvojnih agencijah edini, da je treba krepiti vlogo regionalnih razvojnih agencij pri strokovnem usmerjanju razvojnih procesov in razširitvijo področja naših zadolžitev."


Udeleženci tokratne akademije so si v galeriji Medija, na sedežu RRA v Zagorju ob Savi, ogledli likovno razstavo zasavskih avtorjev, nato pa nadaljevali obisk z ogledom podjetja Skitti, ki je tesno povezano s procesom pravičnega prehoda. Direktor podjetja Sergej Smrkolj je predstavil ambiciozne načrte družinskega podjetja, ki poleg dela na področju laserskega razreza in proizvodnje kovinskih delov intenzivno podpira inovativne projekte in je ves čas usmerjeno v sodelovanje z globalnimi poslovnimi partnerji.

Tehnična pomoč evropskih skladov na regijski ravni
Tehnična pomoč evropskih skladov na regijski ravni
Tehnična pomoč evropskih skladov na regijski ravni
NAZAJ NA VRH