Skupaj za razvoj vseh regij

15. 3. 2023
Skupaj za razvoj vseh regij

Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) je 15. marca 2023 v Bovcu organiziralo redno letno skupščino. Člani združenja, ki povezuje razvojne agencije 12 slovenskih regij, so sprejeli poročilo za preteklo leto in začrtali program dela za letošnje leto. Predsednik združenja Bojan Kar iz RC Murska Sobota je ob tem poudaril, da izhodišče dela tudi v prihodnje ostaja politična avtonomnost in strokovnost: "V tem letu bomo aktivnosti usmerili na izboljšanje sodelovanja RRA-jev znotraj združenja, kot tudi na iskanje zunanje podpore oziroma strateških partnerstev." S tem pa bodo spodbujali regionalni razvoj, katerega osnovni cilj je zmanjševanje razvojnih razlik med regijami, iskanje rešitev pri razvoju gospodarstva, človeških virov ter upravljanja z okoljem in prostorom.

Skupščini je sledil delovni sestanek na katerem so direktorji vseh agencij predstavili svoje programe in številne uspešne projekte, ki jih izvajajo širom Slovenije. Med temi so identificirali tudi nekaj takih, ki imajo potencial, da se kot primeri dobrih praks prenesejo na območje celotne države. Pogovarjali so se še o aktivni participaciji in aktivnostih povezanih s spremembo zakona o skladnem regionalnem razvoju ter se dogovorili o oblikovanju delovnih skupin za različna področja. Sestala se bo ekipa regionalnih skrbnikov iz vseh regij in pripravila vsebinska izhodišča za nadaljevanje  projekta regionalnega skrbništva in internacionalizacije. Oblikovali se bosta tudi skupini za izvedbo projekta SPOT svetovanje in SIO (Subjekti inovativnega okolja), ki so predvideni v drugi polovici leta. Razprava je tekla tudi o aktivnostih za nadaljevanje podjetniškega projekta PONI v novi finančni perspektivi.

Direktorji regionalnih razvojnih agencij so obravnavali tudi komunikacijsko strategijo Združenja RRA GIZ. Identificirali so komunikacijske izzive in temu prilagodili namene in cilje komunikacijskih aktivnosti. Cilj je, da z usmerjeno komunikacijo predstavijo temeljna področja delovanja in ključne koristi razvojnih agencij, tako na nacionalni kot na lokalni ravni. RRA so namreč generator sredstev in koordinator regijskih projektov, kar prinaša prednosti za celotno državo, občine, predstavnike gospodarstva in vse, ki so vključeni v razvojne projekte. 

NAZAJ NA VRH