S projektom PONI se v vseh regijah začenja izvajanje Dogovorov za razvoj regij

31. 1. 2024
PONI - POdjetno Nad Izzive je projekt spodbujanja podjetništva, ki ga v novem programskem obdobju (natančneje od 2023 do 2028) izvaja 12 Regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji.

10 oziroma 11 udeležencev v posamični skupini lahko s pomočjo izkušenih podjetniških mentorjev, ob sočasni 4-mesečni zaposlitvi, svojo poslovno idejo spremeni v podjetje! Podjetniški projekt so vse regije umestile v Dogovor za razvoj regij (DRR) 2021 – 2027, ki so ga razvojni sveti regij podpisali z ministrstvom konec preteklega oziroma v začetku tega leta.

V vsaki regiji se bo v prihodnjih letih odvilo 10 skupin, v katerih bo sodelovalo 106 udeležencev. To pomeni, da bo na ravni Slovenije skupno 1.272 posameznikov obogatilo svoje znanje s širokim spektrom podjetniških veščin: oblikovanje in razvoj poslovnih idej, poslovno modeliranje, tržne raziskave, prodaja in trženje z izrazitim poudarkom na digitalnem marketingu, celostna grafična podoba, učinkovito upravljanje časa in izkoriščanje spletnih orodij za povečanje produktivnosti, komunikacijske veščine, javno nastopanje in pogajalske spretnosti, osnove računovodstva, davčne obveznosti ter finančni del poslovnega načrta, postopki za ustanovitev podjetja, zaposlovanje, pravne obveznosti podjetnikov in interni predpisi v podjetjih, temelji gospodarskega prava, informacijsko-komunikacijska tehnologija, viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja, socialno podjetništvo ter načela trajnostnega razvoja in varstva enakih možnosti ter človekovih pravic …

Konec lanskega leta sta z izvajanje projekta začeli: RRA Koroška In RRA LUR, z novim letom: RRC Koper, RC Novo Mesto, RRA Zasavje, RRA Zeleni Kras, RRA Severne Primorske, s februarjem se priključijo: RRA Podravje, RA Savinjske regije, RC Murske Sobote, marca pa: BSC Kranj - RRA Gorenjske in RRA Posavje.

Z novo energijo in znanjem se bo vsaj tretjina udeležencev, tak je namreč minimalni kazalnik projekta, lahko odločno podala na svojo podjetniško pot. Vsem želimo veliko podjetniške prilagodljivosti, iznajdljivosti in predvsem čim manj rdečih številk v poslovnih načrtih!  

NAZAJ NA VRH