RRA GIZ z državno sekretarko za regionalni razvoj Andrejo Katič

18. 4. 2023
Združenje regionalnih razvojnih agencij z državno sekretarko Andrejo Katič o krepitvi regijskega sodelovanja in aktualnih zadevah na področju regionalnega razvoja.
RRA GIZ z državno sekretarko za regionalni razvoj Andrejo Katič

Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) je 17. aprila 2023 v Črni na Koroškem organiziralo redno srečanje direktorjev razvojnih agencij 12 slovenskih regij na katerega so povabili tudi državno sekretarko na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andrejo Katič. »Okrepiti moramo regijsko sodelovanje in razvojne regije,« je dejala državna sekretarka in poudarila, da dober regionalni razvoj pomeni dobro razvito Slovenijo.

Med glavnimi temami pogovorov so sicer bili priprava spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), izvajanje Dogovora za razvoj regij (DRR) v obdobju 2021-2027, tehnična pomoč regijam, izvajanje regionalnega skrbništva in regionalno prostorsko planiranje.

Karmen Sonjak iz RRA Koroška je spomnila, da je na področju priprave prostorskih planov tik pred podpisom odločb o določitvi pripravljavcev prišlo do ustavitve procesa, s tem pa so se predvsem agencije, ki so že zaposlile pripravljavce prostorskih planov, znašle v težavah zaradi financiranja projekta.

V strokovni javnosti je sprejeto široko soglasje, da je treba okrepiti mehanizme regionalnega načrtovanja na regionalni ravni in zavedanje, da so razvojne agencije zelo  primerne za pripravljavca prostorskih planov oziroma koordinatorja aktivnosti. Direktorji razvojni agencij so zato pozvali ministrstvo, da se čimprej sprejmejo potrebni postopki za nadaljevanje začetega dela. Odgovor Ministrstva za naravne vire in prostor, da naj agencije nadaljujejo z aktivnostmi prostorskega planiranja, pa je po mnenju RRA GIZ - z vidika delovanja brez ustreznih pravnih podlag in dogovorjenega financiranja - popolnoma nedopustno.

Pilotni projekt prostorskega planiranja je predstavil Peter Zajc, RRA Koroška.

Državna sekretarka Andreja Katič je predstavila okvirno časovnico izvajanja mehanizma Dogovor za razvoj regij (DRR), za katerega se v prihodnjih mesecih pričakuje objava javnega poziva. Odprla pa se je tudi debata o različnih virih financiranja DRR. Člani združenja so izrazili pričakovanje, da bi se v okviru DRR čim prej začelo izvajanje projekta za spodbujanje podjetništva Podjetno nad izive (PONI).

Sekretarka je izrazila mnenje, da bi bilo v prihodnosti treba, poleg razprave o spremembah zakona o regionalnem razvoju, odpreti tudi razprave o obmejnih problemskih območjih, statusni organiziranosti regionalnih razvojnih agencij in organiziranosti kohezijskih regij. Direktorji pa so predlagali oblikovanje medresorske delovne skupine, ki bi se ukvarjala s širšo tematiko regionalnega razvoja.  

NAZAJ NA VRH