RRA GIZ aktivno sodeluje pri programiranju nove finančne perspektive 2021-2027

1. 8. 2022

RRA GIZ aktivno sodeluje pri oblikovanju prioritetnih vsebin financiranja v okviru priprave Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027.

Aktivnosti RRA GIZ so usmerjene v zagotovitev nadaljevanja instrumenta dogovor za razvoj regij in financiranja ključnih regijskih projektov. Podana je ocena, da bo za izvedbo tega instrumenta na voljo enak obseg sredstev kot v finančni perspektivi 2014-2020, ko so regije imele na voljo 477 mio EUR za izvedbo prioritetnih projektov.

NAZAJ NA VRH