Regionalni razvojni dnevi 2024

21. 5. 2024
Slovenski regionalni dnevi z naslovom "Demografija, kadri in regionalni razvoj" so letos potekali 16. maja v Novem mestu. Med soorganizatorji dogodka je tudi Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ).
Regionalni razvojni dnevi 2024

V imenu Združenja je udeležence pozdravil Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, ki je poudaril, da se vse regije soočamo s številnimi specifičnimi izzivi, ki jih ne bomo rešili sami čez noč. "Potreben je dolgoročnejši stabilen nabor ukrepov, ki se ne spreminjajo iz leta v leto. Z dobrim razmislekom, sodelovanjem ministrstev, regionalnih razvojnih agencij in drugih deležnikov." Pomen sodelovanja in dialoga je izpostavil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov pa je v uvodnem nagovoru izpostavil, da država pripravlja spremembe Zakona o skladnem regionalnem razvoju, s katerimi želimo zagotoviti še učinkovitejše delovanje regionalnih struktur in zagotoviti pravno podlago, da lahko država na razvojne regije prenese več nalog.

Franci Bratkovič je med drugim povedal, da poziv za dogovor za razvoj regij ne sledi napisanim in potrjenim dokumentom regij. "S postavljanjem pogosto nesmiselnih omejitev oži prostor številnim ukrepom, ki bi jih lahko v regiji izvajali. Prav tako še vedno pogrešamo sredstva integralnega proračuna za izvajanje projektov v okviru dogovora za razvoj regij. Tako pa ponovno ostajamo le pri EU sredstvih," je izpostavil Bratkovič. Tudi ostali udeleženci so se strinjali, da je nujno sodelovanje resornih ministrstev in vključevanje regijskih akterjev in lokalnih deležnikov in predvsem regionalnih razvojnih agencij. "Upoštevajte teren, prisluhnite pobudam iz okolja," je pristojne pozval direktor RC Novo mesto.  

Razpravljalni del, ki ga je moderiral Simon Škvor iz posoškega razvojnega centra, se je osredotočil na kadre in regionalni razvoj. Razpravljalci in udeleženci okrogle mize so osvetlili izzive skladnega regionalnega razvoja, (de)centralizacije in skušali razmisliti kako v regijah ustvarjati privlačno okolje za bivanje in ustvarjanje, kako se spopasti z odseljevanjem in odlivom kadrov iz regij.

Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja in priporočil za izvajanje regionalne politike v Sloveniji, soočenju mnenj in idej pristojnega vladnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem. Poleg RRA GIZ so organizatorji dogodka Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor in Slovenski regionalno razvojni sklad.

NAZAJ NA VRH