Predstavniki RRA GIZ v Odboru za spremljanje kohezijske politike

8. 3. 2023

2. marca 2023 je na Brdu pri Kranju potekala prva seja Odbora za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Člana Odbora za spremljanje (OZS) sta tudi dva direktorja Regionalnih razvojnih agencij, in sicer direktorica RRA Ljubljanske urbane regije Lilijana Madjar, kot predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije zahodna Slovenija in direktor RRA Zasavje Jani Medvešek, kot predstavnik zasavske regije v procesu upravljanja Sklada za pravični prehod.

Odbor je potrdil poslovnik ter merila za izbor operacij v okviru programa, s tem pa

so izpolnjeni pogoji za prve razpise evropskih sredstev. "Aktivno sodelovanje v Odboru za spremljanje je izjemnega pomena pri doseganju ciljev programa EKP in je pomemben del načrta za krepitev upravnih zmogljivosti in nadzora v izvajanju kohezijske politike," sta poudarila oba direktorja agencij in člana skupščine RRA GIZ.

Člani odbora so se seznanili s predstavljenimi izhodišči načina izvajanja programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, krepitvijo upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence, s komunikacijskimi aktivnostmi in navodili za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, invalidskih organizacij ter raziskovalnih organizacij in univerz. Skupaj je v odboru 43 članov, predsednik je državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc. Sej odbora se udeležujejo tudi predstavniki Evropske komisije, ki imajo svetovalno vlogo.

NAZAJ NA VRH