Posvet z resorji glede priprave regionalnih prostorskih planov

29. 9. 2022
Posvet z resorji glede priprave regionalnih prostorskih planov

Predsedstvo RRA GIZ je bilo pozvano na posvet z resorji glede priprave regionalnih prostorskih planov (RPP). Urejanje prostora na regionalni ravni je ključnega pomena za skladen regionalni in uravnotežen prostorski razvoj države. Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan (v nadaljevanju RPP), prostorski strateški akt, s katerim se država in občine dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za nadaljnji razvoj. Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 199/2021; ZUreP-3) je določil, da morajo regije pripraviti in sprejeti regionalne prostorske plane (v nadaljevanju RPP) do konca leta 2026 (1. 1. 2027). Izdelani in sprejeti RPP bodo podlaga za nadaljnje podrobnejše prostorsko načrtovanje tako prostorskih ureditev državnega pomena kot tudi prostorskih ureditev lokalnega pomena.

NAZAJ NA VRH