Nujna krepitev regionalnih razvojnih agencij

6. 9. 2023
Številni predstavniki regionalnih razvojnih agencij so se 6. septembra v podjetniškem pospeševalniku Kovačnica v Kranju udeležili javne razprave v okviru priprave predloga spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZRRS-2).
Nujna krepitev regionalnih razvojnih agencij

Poudarek prve javne razprave, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, je bil na vlogi kohezijskih in razvojnih regij ter krepitvi regionalnih struktur. V Regionalnih razvojnih agencijah so prepričani, da je treba omogočiti učinkovitejše uresničevanje načel endogene regionalne politike, predvsem z okrepitvijo vloge regionalnih razvojnih agencij pri strokovnem usmerjanju razvojnih procesov in razširitvijo področja njihovih zadolžitev.

Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ), ki se je že v samem začetku aktivno vključilo v pripravo sprememb, podpira prizadevanja za spremembo zakona, saj je treba zagotoviti ustreznejšo ureditev procesov in organiziranosti regionalnega razvoja v obdobju do ustanovitve pokrajin. Poleg finančne in kadrovske krepitve regionalnih agencij je treba večji poudarek dati dolgoročnemu strateškemu in strokovno vodenemu pristopu ter sodelovanju in odločanju od spodaj navzgor. Prav tako je treba poenostaviti tehnično-administrativne postopke oblikovanja organov odločanja na regijski ravni. Regionalne razvojne agencije so središča razvojnih pobud in aktivnosti v večini slovenskih regij in sodelujejo v procesih načrtovanja, spremljanja ter izvajanja regionalne politike v vseh njenih fazah, zato je nujno, da se zakon v točki, ki opredeljuje obseg partnerstva pri uresničevanju razvojnih interesov spremeni tako, da vključuje tudi regionalne razvojne agencije.

Še v tem mesecu bo po napovedih ministrstva sledila javna razprava, ki se bo osredotočila na problemska območja. RRA GIZ bo seveda tudi v tej razpravi aktivno sodeloval, saj so v združenju prepričani, da razvojni razkorak med regijami in znotraj regij samih - prav tako pa vse večji razkorak med najrazvitejšimi območji v državi in problemskimi, običajno obmejnimi območji - zahteva drugačen pristop, ki bo utemeljen na načelih celostne in z analitičnimi podatki podprte obravnave izzivov problemskih območij.

NAZAJ NA VRH