Novo vodstvo Združenja regionalnih razvojnih agencij

23. 2. 2023
Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) ima od februarja 2023 novo vodstvo.
Novo vodstvo Združenja regionalnih razvojnih agencij

Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) ima od februarja 2023 novo vodstvo. Predsedstvo združenja, ki povezuje razvojne agencije 12 slovenskih regij, je prevzel direktor Razvojnega centra Murska Sobota Bojan Kar, za podpredsednika pa so člani združenja izvolili Simona Škvora iz Posoškega razvojnega centra. Novi predsednik se je na prvem sestanku pod njegovim vodstvom najprej zahvalil prejšnji predsednici Karmen Sonjak in podpredsednici Lilijani Madjar za odlično delo, ki sta ga opravili v preteklih letih. Zavezal se je, da bo RRA GIZ tudi v bodoče z usklajenim delom skrbel za razvojno partnerstvo med agencijami, državo in deležniki razvoja.

»Vsi skupaj si moramo prizadevati, da Združenje RRA GIZ postane še bolj kompetenten sogovornik v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju,« je poudaril Bojan Kar in dodal, da morajo v združenju bolj izkoristiti bogat kadrovski kapital, ki ga imajo regionalne razvojne agencije. »Dvanajst razvojnih agencij, štiri med njimi delujejo kot mrežne razvojne agencije, ima zaposlenih več kot 220 strokovnjakov na področju regionalnega razvoja, projektnega vodenja, poznavanja evropskih skladov, gospodarstva, turizma, vodenja, mreženja, mednarodnega sodelovanja in še mnogo več. To je kapital, ki ga moramo izkoristiti tudi zato, da nas prepoznajo kot ključne deležnike razvoja regij in celotne države.«

Na sestanku v Murski Soboti so direktorji razvojnih agencij pripravili pripombe na osnutek Uredbe izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, ki določa pogoje, merila in postopek sofinanciranja regijskih projektov v skladu s tako imenovanimi Dogovori za razvoj regij. Pripravili so tudi vsebinska izhodišča za projekt regionalnega skrbništva in internacionalizacije, projekta SPOT svetovanje in SIO (Subjekti inovativnega okolja). Izmenjali so tudi izkušnje in preverili stanje aktivnosti za nadaljevanje podjetniškega projekta PONI v novi finančni perspektivi ter sklenili, da bodo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še enkrat skušali prepričati o pomembnosti nadaljevanja izvajanja Regijskih štipendijskih shem.

NAZAJ NA VRH