Častitljiv jubilej regionalnega razvoja v Mariboru

30. 5. 2023
Združenje regionalnih razvojnih agencij je ob 30. obletnici delovanja podravske razvojne agencije v Mariboru čestitalo kolegom iz RRA Podravje za dolgoletno delo na vseh področjih regionalnega razvoja.
Častitljiv jubilej regionalnega razvoja v Mariboru
Vir: RRA Podravje

Združenje regionalnih razvojnih agencij se je 11. maja na povabilo direktorja RRA Podravje, Uroša Rozmana, udeležilo slovesnosti ob 30. obletnici delovanja podravske razvojne agencije v Mariboru. Dogodka so se udeležili direktorji skoraj vseh regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji in čestitali kolegom iz RRA Podravje za dolgoletno delo na razvojnih področjih digitalizacije, trajnostne mobilnosti, varstva okolja, turizma, podjetništva, prostorskega načrtovanja, regionalnega razvoja in krožnega gospodarstva.

Vir: RRA Podravje

Slavnostni govornik na prireditvi je bil minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril, da sta z nastankom novega ministrstva združeni področji kohezije in regionalnega razvoja, kar je za skladen regionalni razvoj izjemno pomembno. Izpostavil je še, da bodo v pripravo novega  zakona o regionalnem razvoju vključili tudi tiste, ki imajo z regionalnim razvojem največ stika - regionalne razvojne agencije in lokalne skupnosti. RRA GIZ je tako že začel s širšo razpravo na temo spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in bo aktivno vključen v delovno skupino za pripravo sprememb, ki bodo predvidoma pripravljene do konca leta.

Vir: RRA Podravje

Na sestanku, ki je naslednji dan sledil v prostorih agencije v Mariboru, so direktorji 12 regionalnih razvojnih agencij razpravljali še o tehnični pomoči na regionalni ravni in regionalnem prostorskem planiranju. Dogovorjeno je, da bo Združenje podalo skupne pripombe in predloge na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora, ki je v javni obravnavi. Razprava je tekla tudi izvajanju Dogovora za razvoj regij (DRR) v obdobju 2021-2027. Po informacijah Vlaste Stojak iz kabineta ministra Jevška, naj bi bil poziv za DRR objavljen že v mesecu juniju. 

Sestanka se je udeležila tudi Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike, ki je direktorje seznanila s spremembami, ki se napovedujejo na področju umeščanja obnovljivih virov energije (OVE) tako na državni kot na evropski ravni. RRA GIZ je potrdil predlog, da bo sodeloval pri organizaciji letne redne konference Združenja za fotovoltaiko, ki bo potekala v septembru in bo posvečena vlogi regionalnih razvojnih agencij in občin pri umeščanju OVE in realizaciji projektov na področju fotovoltaike.

NAZAJ NA VRH