Akademija RRA GIZ

5. 6. 2023
Združenje RRA GIZ je ustanovilo Akademijo RRA, ki predstavlja priložnost za krepitev sodelovanja in izmenjavo znanj med razvojnimi agencijami. Dvanajst razvojnih agencij ima zaposlenih več kot 220 strokovnjakov na področju regionalnega razvoja - Akademija tako postaja platforma, kjer strokovnjaki za regionalni razvoj izmenjujejo znanja za nadgradnjo kompetenc ter vzpostavitev močne mreže med agencijami.

Združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) si prizadeva postati ključen akter na področju regionalnega razvoja, tako na lokalnem kot tudi na nacionalnem in v mednarodnem okolju, vzporedno s tem pa želi spodbujati deljenje izkušenj med agencijami. S tem namenom so agencije povezane v RRA GIZ ustanovile Akademijo RRA, ki predstavlja priložnost za krepitev sodelovanja in izmenjavo znanj med razvojnimi agencijami. "To pa vodi k bolj inovativnemu, trajnostnemu in celovitemu razvoju regij v Sloveniji," je povedal predsednik združenja Bojan Kar iz RC Murska Sobota. "S pridobivanjem novih znanj, spoznavanjem dobrih praks ter povezovanjem z drugimi strokovnjaki se agencije nenehno razvijajo in prispevajo k napredku regij ter celotne države."

Aprila je potekala prva Akademija RRA v Murski Soboti, ki je bila organizirana v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota. Dogodek je predstavil nišne zgodbe, posebnosti in aktivnosti, ki jih izvaja Razvojni center Murska Sobota in ne predstavljajo tradicionalnih aktivnosti, ki so značilne za delo regionalnih razvojnih agencij.  Predstavili so tudi Regijski promocijski center Expano, ki predstavlja enega izmed največjih turističnih magnetov regije in agencijo uvršča med večje turistične ponudnike v regiji. Upravljanje tovrstnih centrov s strani RRA je predvsem unikatna ureditev v slovenskem prostoru, za agencijo pa predstavlja tako prednosti kot tudi izzive, s katerimi se sooča.

Poleg tega znotraj zavoda deluje tudi Projektna pisarna za razvoj romske skupnosti, katere cilj je celovit razvoj romske skupnosti na lokalni in regionalni ravni, s posebnim poudarkom na spodbujanju turizma med romsko skupnostjo. Tudi te naloge niso značilne za preostale regionalne razvojne agencije. Na dogodku so udeleženci imeli priložnost spoznati, kako zavod povezuje svoje nišne zgodbe, ki se na prvi pogled zdijo nepovezljive. Obiskali so romsko naselje Pušča, kjer so se seznanili z dobrimi praksami na terenu. Ob zaključku dogodka so se udeleženci posvetili še razpravi o novih priložnostih za razvoj regij ter o bodočih projektih.

Druga Akademija RRA GIZ z naslovom "Pametne skupnosti" pa je potekala meseca maja v organizaciji Regionalne razvojne agencija Gorenjske - BSC Kranj, ki je kolegom iz drugih agencij predstavila kaj na Gorenjskem delajo na področju digitalizacije in pametnih skupnosti. Lokalna okolja, ki jim lahko rečemo "pametna", uporabljajo napredno tehnologijo in analizo podatkov za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, povečanje trajnosti in spodbujanje gospodarske rasti. "Predstavniki BSC Kranj so nam na kratko predstavili projekte, pri katerih že uporabljajo digitalizacijo in platformo pametne skupnosti, kot so na primer projekt Kibernetska varnost Gorenjske, Raw4res, C.H.A.N.G.E.R.S.2.0, ..." je povedala udeleženka Akademije Maja Čepič Žnidar iz RRA Zasavje. "Pomembno se mi zdi, da se zaposleni v regionalnih razvojnih agencijah srečujemo in izmenjujemo svoje izkušnje, težave in primere dobre prakse. Pri svojem delu se namreč, ne glede na raznolikost in specifike regij, srečujemo s podobnimi izzivi."

Dvanajst razvojnih agencij, štiri med njimi delujejo kot mrežne razvojne agencije, ima zaposlenih več kot 220 strokovnjakov na področju regionalnega razvoja, projektnega vodenja, poznavanja evropskih skladov, gospodarstva, turizma, vodenja, mreženja, mednarodnega sodelovanja in še mnogo več. Ta bogat kapital predstavlja temeljno vrednost združenja Regionalnih razvojnih agencij. Akademija RRA GiZ tako v luči teh dejstev postaja platforma, kjer se združujejo strokovnjaki za regionalni razvoj in izmenjujejo znanja, kar omogoča nadgradnjo kompetenc ter vzpostavitev močne mreže med agencijami. To pripomore k ustvarjanju sinergij in skupnih projektov, ki krepijo regije in celotno državo.

NAZAJ NA VRH