Dogovor za razvoj regij moramo načrtovati celostno

20. 12. 2023
Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) je 12. decembra 2023, v Podjetniškem inkubatorju Kovačnica v Kranju, v sodelovanju z predstavniki resornih ministrstev organiziralo srečanje na aktualno temo predvidenih pozivov za nadaljevanje Dogovorov za razvoj regij.
Dogovor za razvoj regij moramo načrtovati celostno

Srečanja z direktorji in predstavniki regionalnih agencij so se udeležili predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor ter Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.  Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.

Predsednik Državnega sveta je izrazil prepričanje, da bi bilo mogoče sistem lokalne samouprave še izboljšati, in sicer s formiranjem drugega nivoja lokalne, ki bi ga lahko dosegli z ustanovitvijo regij oziroma pokrajin. Lotrič je še spomnil, da je za uravnotežen razvoj vseh regij, tudi podeželja, izredno pomembna kohezijska politika. »Podpora je namenjena temu, da podeželska območja postanejo privlačna in vitalna kot življenjski prostor v smislu rasti in delovnih mest, pa tudi da se jih opremi s potrebno infrastrukturo, rešitvami mobilnosti in osnovnimi storitvami.«

Med glavnimi temami pogovorov agencij z ministrstvi so sicer bili podjetniški inkubatorji, urbana zelena infrastruktura ter regijski centri mobilnosti. Stališče predstavnikov regij je bilo, da se nadaljevanje povabila za pripravo DRR, ki se pričakuje po novem letu, smiselno združi z vsemi obravnavami tematikami. Poleg tega je nujno celostno načrtovanje. Vse faze je treba uskladiti, saj regije sicer ne bodo mogle smiselno načrtovati svojih sredstev za DRR, sploh dokler ne bo znana razdelitev sredstev znotraj posameznih regij.  

Največ razprave je bilo na temo predvidenega poziva za urbano zeleno infrastrukturo, ki ga je predstavil dr. Jernej Červek z Ministrstva za naravne vire in prostor. Ta predvideva izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture javno dostopnih zelenih površin. Predstavniki regionalnih razvojnih agencij so opozorili, da bi ob obstoječih pogojih zelo malo občin lahko doseglo zahtevana merila oziroma pogoje za izvedbo projektov znotraj tega ukrepa, kar bo otežilo izvajanje DRR in ga odmaknilo predvsem od manjših občin. Ministrstvo so pozvali k ponovni preučitvi predvidenih razpisnih pogojev.

NAZAJ NA VRH