25 let Regionalne razvojne agencije Posavje

20. 12. 2023
Združenje regionalnih razvojnih agencij se je 19. decembra, na povabilo direktorice RRA Posavje Nataše Šerbec, v Kulturnem domu Krško udeležilo srečanja na temo Kadri v akciji - spreminjanje izzivov v priložnosti. Ob robu strokovnega srečanja so Posavci obeležili tudi 25-letnico obstoja Regionalne razvojne agencije Posavje.
25 let Regionalne razvojne agencije Posavje

Da so si za obeležitev častitljive obletnice izbrali ravno dogodek, ki se dotika v tem času še toliko bolj pomembne teme kadrov v gospodarstvu, ne preseneča, saj so po besedah direktorice RRA Posavje vedno verjeli, da so človeški viri ključnega pomena za uspeh regije, zato so v vseh teh letih vzpostavili širši sistem razvoja človeških virov z raznovrstnimi projekti. Na področju regionalnega razvoja pa so bili vedno osredotočeni na krepitev regije in zagotavljanje razvojnih sredstev, ki se usmerjajo v skladu s potrebami in prednostmi regije.

Dogodka sta se poleg uglednih gostov in strokovnjakov iz regije udeležila tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han in minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Han je poudaril, da je glavni izziv vsekakor pomanjkanje kadrov. Pomanjkanje delovne sile namreč zavira gospodarsko rast v Sloveniji in tudi Evropi. Za učinkovito reševanje problematike je potrebno celovito ukrepanje, tako na državni kot lokalni ravni in na ravni podjetij. Ob tej priložnosti se je tudi zahvalil RRA Posavje za 25-letni doprinos k razvoju Posavja in podporo tamkajšnjemu gospodarstvu.

Čestitkam mladi in usposobljeni ekipi RRA Posavje se je pridružil tudi minister Jevšek, ki je med drugim poudaril, da je bilo v preteklem kohezijskem obdobju v Sloveniji na voljo 3,3 milijarde evrov, ki smo jih izkoristili v celoti. "Uspešni smo bili tudi pri Interreg mehanizmih in norveškem mehanizmu, kjer smo sredstva v celoti izkoristili in že zaključili projekte.” Udeležencem je predstavil tudi nekaj novosti pri prihodnjem financiranju projektov, spomnil, da je v pripravi sprememba Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki krepi vlogo regij in Regionalnih razvojnih agencij ter sporočil, da so v okviru Dogovora za razvoj regij že v pripravi odločitve o podpori in dogovori s ključnimi ministrstvi.

NAZAJ NA VRH