Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Publikacije

RRA GIZ je z namenom promocije posameznih regij ter delovanja regionalnih razvojnih agencij izdal katalog, kjer so zbrane ključne informacije vseh 12 regij in agencij.