Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
1. 12. 2017

Dogovor za razvoj Savinjske regije predvideva dva projekta

Minister MGRT Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije mag. Branko Kidrič sta 30. novembra 2017 v Rogaški Slatini, podpisala Dogovor za razvoj regije. 


Na osnovi prvega povabila sta bila izmed prijavljenih odobrena dva projekta, in sicer:


Vonarsko jezero 1. faza, v višini 3.926.746,00 EUR (vir sofinanciranja je predviden iz sredstev Operativnega programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 in integralnega državnega proračuna Republike Slovenije).


Regijska štipendijska shema Savinjske regije 2017-2022 v višini 2.863.040,00 EUR (vir sofinanciranja je iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020).


Kot je ob podpisu dogovora povedal Počivalšek, je okoljsko ministrstvo za izvedbo projekta revitalizacije Vonarskega jezera prispevalo 3,9 milijona evrov, medtem ko je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za projekt regijske štipendijske sheme prispevalo 2,9 milijona evrov.


"Prvi koraki za revitalizacijo Vonarskega jezera so že narejeni. Projekt se bo začel s sanacijo jezu, v projektu, ki bo prispeval k razvoju turizma, pa sodelujeta občini Rogaška Slatina in Podčetrtek," je dejal minister.


Glede projekta regijska štipendijska shema je pojasnil, da nam bo v prihodnosti primanjkovalo delovne sile, zato je treba vlagati v ljudje. Namen projekta, ki se bo izvajal od leta 2017 do leta 2022, je sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo podeljevali delodajalci.


Kidrič pa je spomnil, da so leta 2003 začeli iskati idejne zasnove za Vonarsko jezero. Po njegovi oceni se na ravni države ni nič naredilo do leta 2015. Takrat je slatinska občina pristopila novi idejni zasnovi projekta. Ob Vonarskemu jezeru bo občina uredila naravovarstveni center Sotla, prihodnje leto pa občina pričakuje določitev kote za ojezeritev jezera.

Minister MGRT Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije mag. Branko Kidrič sta 30. novembra 2017 v Rogaški Slatini, podpisala Dogovor za razvoj regije.