Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
20. 11. 2017

Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije obsega tri regijske in dva sektorska projekta

Dogovor za razvoj Podravske  razvojne regije in Koroške razvojne regije je bil podpisan v petek,  17. 11. 2017, v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, Maribor. V imenu Razvojnega sveta Podravske regije, je Dogovor podpisal podpredsednik RSR, gospod Bojan Golčar.


Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije obsega tri regijske in dva sektorska projekta, ki bodo sofinancirani v skupni višini 11.416.136,69€. 


Seznam projektov:


1.       Drava, reka prihodnosti – Natura 2000

a.      Nosilec projekta: Mariborska razvojna agencija

b.     Vrednost projekta: 6.075.336,70 €


2.       Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo »SocioLab«

a.      Nosilec projekta: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

b.     Vrednost projekta: 1.600.000,00 €


3.       Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart – Centralna čistilna naprava Lenart

a.      Nosilec projekta: Občina Lenart

b.     Vrednost projekta: 4.880.000,00 €


4.       Revitalizacija gradu Borl

a.      Nosilec projekta: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo

b.     Vrednost projekta:  1.552.000,00 €


5.       Daljinska kolesarska povezava Trbonje - Maribor

a.      Nosilec projekta:  Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republika Slovenije za infrastrukturo

b.     Vrednost projekta: 203.619,00 €

Dogovor za razvoj Podravske  razvojne regije in Koroške razvojne regije je bil podpisan v petek,  17. 11. 2017, v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, Maribor. V imenu Razvojnega sveta Podravske regije, je Dogovor podpisal podpredsednik RSR, gospod Bojan Golčar.