Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
10. 11. 2017

Podpisan tudi dogovor o razvoju regije Jugovzhodne Slovenije

Razvojni svet razvojne regije Jugovzhodne Slovenije, ki mu predseduje novomeški župan Gregor Macedoni, in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta 8. novembra 2017 podpisala dogovor o razvoju regije Jugovzhodne Slovenije.


Glavni cilj dogovora je uresničitev Regionalnega razvojnega programa razvojne regije Jugovzhodne Slovenije, ki zajema tri projekte, ki bodo pomembno pripomogli k razvoju regije.


Prvi regijski projekt je Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselje Žabjak Brezje, katerega vrednost je ocenjena na 3,6 milijona evrov, pri čemer občinski znesek znaša dobrih 547 tisoč evrov.


Naslednji projekt je Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin, v vrednosti 765 tisoč evrov. Tretji projekt pa je Regijska štipendijska shema Jugovzhodna Slovenija v vrednosti dobrih 2,7 milijona evrov. Nosilec obeh projektov je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.