Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
17. 7. 2017

Povečanje oskrbe javnih zavodov z lokalno pridelano hrano

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je v sredo, 12. julija 2017, sestal s predstavniki GIZ-a Regionalnih razvojnih agencij, Kmetijsko gozdarske zbornice, GZS – Zbornice kmetijsko živilskih podjetij, Zadružne zveze Slovenija, Etri skupnosti in KZ Dobrina na temo povečanje oskrbe javnih zavodov z lokalno pridelano hrano.

V Sloveniji je okoli 800 javnih ustanov, ki naročajo hrano preko sistema javnih naročil v vrednosti več kot 100 mio EUR na leto. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je zakonodaja s področja javnega naročanja urejena na način, ki omogoča oskrbo javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, potrebno pa je oblikovati poslovni model, ki bo omogočil izvajanje tega v praksi. V naslednjih mesecih bo vzpostavljen informacijski sistem, ki bo v pomoč javnim zavodom pri pripravi javnega naročila. Pri vzpostavitvi sistema bodo sodelovale vse organizacije, ki se srečujejo na področju pridelave in trženja kmetijskih pridelkov in živil.

Minister mag. Dejan Židan je po sestanku dejal, da smo pri oskrbi javnih zavodov z lokalno slovensko hrano v zadnjih letih naredili napredek. »Spremenjena je zakonodaja, realizirana so bila izobraževanja, v regijah je kar nekaj primerov dobrih praks. Danes smo se srečali s predstavniki zbornic, zadrug, regionalnih razvojnih agencij in naročnikov z namenom, da proces dodatno pospešimo. Zadali smo si kar nekaj operativnih zadolžitev, oktobra pa bomo preverili njihovo realizacijo«.

Na sestanku je sodelovala tudi predstavnica Doma Danice Vogrinec iz Maribora, ki je predstavila primer dobre prakse sodelovanja z dobavitelji lokalne hrane.