Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
14. 10. 2016

Slovenski regionalni dnevi 2016

10. in 11. novembra 2016  bodo v organizaciji Združenja regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU potekali Slovenski regionalni dnevi, tokrat pod naslovom Regionalna politika za prihodnost - prihodnost za regionalno politiko. 

Na dogodku, ki bo potekal v hotelu Diana v Murski Soboti, bomo obravnavali naslednje teme:
- Vloga kohezijskih regij v novem programskem obdobju po letu 2020,
- Vloga Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju,
- Potenciali regionalnega razvoja – od vsebine do oblike.

Več informacij: PROGRAM in PRIJAVA.

Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja in priporočil za izvajanje regionalne politike v Sloveniji, soočenju mnenj in idej pristojne vladnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem; cehovski dogodek in srečanje, kjer se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in kjer se skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških izhodišč. So priložnost za utrjevanje poslovnih in prijateljskih vezi, pa tudi za izmenjavo mnenj med prakso in znanostjo, s čimer želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam. Slovenski regionalni dnevi so dvodnevni dogodek, pri katerem je en dan namenjen aktualnim temam regionalne politike, drugi dan pa je namenjen simpoziju na izbrano temo.