Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
5. 1. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZSRR-2B

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 7.12. 2015 vsem regionalnim razvojnim agencijam in Združenju regionalnihrazvojnih agencij (RRA GIZ) poslalo Zakono spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter jih pozvalo k sodelovanju v javni razpravi, ki je bila namenjena obravnavipredlaganih sprememb in dopolnitev. Ta se je zaključila 4. 1. 2016. MGRT kotpredlagatelj sprememb zakona kot pomemben razlog za sprejetje sprememb indopolnitev ZSRR-2B navaja, da gre za spremembo določb, ki so se izkazale zaneizvedljive oziroma težko izvedljive. Ob natančni preučitvi gradiva in napodlagi dosedanjih izkušenj smo na RRA GIZ mnenja, da (vsaj nekatere)predlagane spremembe teh težav ne rešujejo, zato smo skupne pripombe 30. 12.2015 poslali na MGRT. Upamo, da bodo predstavniki MGRT pripombe upoštevali, zveseljem pa smo pripravljeni tudi nadalje sodelovati pri iskanju ustreznejšihrešitev.


Gradivoza javno razpravo glede Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanjuskladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B)