Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalni razvojni center Koper

Regija: Južna Primorska regija

Regionalni razvojni center Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja.


RRC Koper ima status nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Južna Primorska za občine Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. Sodeluje pa tudi s štirimi lokalnimi organizacijami: Centrom za pospeševanje podjetništva Piran, Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov iz Sežane ter razvojnima centroma v Divači in Ilirski Bistrici.


RRC Koper se vključuje v čezmejne in transnacionalne projekte, kjer zastopa interese južnoprimorske regije. V ta namen vzpostavlja stike s sosednjimi italijanskimi in hrvaškimi institucijami ter drugimi evropskimi partnerji. 


Direktor: Giuliano Nemarnik

Ulica 15 maja 19
6000 Koper
+386 5 66 37 580
+386 5 66 37 581 (fax)