Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o.

Regija: Primorsko-notranjska regija

RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. RRA Zeleni kras, d.o.o. deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva pretežno  na trgu. 


Pri tem opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike, pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju, izvaja poslovna svetovanja in pospešuje razvoj gospodarstva, vodi finančne sheme za Primorsko-notranjsko regijo, svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja, pripravlja, koordinira, izvaja in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa, izvaja programe izobraževanj in usposabljanj ter druge aktivnosti za razvoj regije. Je tudi lastnica znamke Zeleni kras, pod katero se od leta 2010 trži Primorsko-notranjska regija.


Direktor: mag. Boštjan Požar

Prečna ulica 1,
6257 Pivka
+386(0)5 72 12 241
+386(0)5 72 12 245 (fax)