Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalna razvojna agencija Posavje

Regija: Posavje

Regionalna razvojna agencija je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica, Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli. Resorno ministrstvo in Svet regije Posavje mu je podelilo status subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni za finančno perspektivo 2014-2020.


RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami.


 
Izhajajoč iz temeljnih evropskih in državnih razvojnih dokumentov – Lizbonske strategije, Strategije razvoja Slovenije, Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa je poslanstvo RRA Posavje zagotavljati celovito razvojno organizacijsko, tehnično in finančno podporo razvojnemu zagonu regije Posavje, postati osrednji koordinator obstoječe in novo nastajajoče regionalne razvojne infrastrukture ter generator krovnih regionalnih sektorskih in medsektorskih projektov v  Posavju.

Direktorica: mag. Nataša Šerbec

Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško 

07/ 488 10 40
07/488 10 50 (fax)