Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Regija: Podravje

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je kot osrednja razvojna agencija v podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami najpomembnejši člen za razvoj vseh 41 občin v regiji. Agencija v okviru štirih organizacijskih enot ob povezovanju in sodelovanju nudi podporo občinam na področju regionalnega razvoja, podjetništva, raziskav, razvoja, inovacij ter turizma.


Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor spodbuja potenciale podravske regije ter načrtuje, koordinira in usklajuje njen trajnostni razvoj. 


Z inovativnimi projekti in vrhunskim znanjem ter regijskim in medregijskim povezovanjem povečuje konkurenčnost podravske regije, dviguje kakovost življenja prebivalcev ter njihovo blaginjo.


Direktor: Uroš Rozman

Pobreška cesta 20,
2000 Maribor
02/333-13-00