Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o.

Regija: Koroška regija

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, opravlja zakonsko opredeljene in druge naloge spodbujanja regionalnega razvoja na območju Koroške razvojne regije, ki jo sestavlja 12 občin iz Mežiške, Mislinjske in Dravske doline.


V okviru teh nalog RRA Koroška skrbi za implementacijo regionalnih razvojnih programov v Koroški regiji, zagotavlja podporo delovanju Sveta Koroške regije in Razvojnega sveta Koroške regije, koordinira regijsko razvojno mrežo ter sodeluje z drugimi nosilci razvojne politike v regiji in izven nje. Aktivnosti RRA Koroška temeljijo na informiranju akterjev v regiji, pomoči pri razvoju kakovostnih projektnih idej, povezovanju potencialnih projektnih partnerjev ter pripravi in implementaciji skupnih projektov. RRA Koroška v regiji izvaja več podpornih instrumentov (mrežni podjetniški inkubator, garancijska shema, štipendijska shema,...). Dejavna je tudi na področju čezmejnega sodelovanja s sosednjo Avstrijo.


Direktorica: Karmen Sonjak

Meža 10, 
2370 Dravograd

+386 (0)5 90 85 190

+386 (0)5 90 85 191 (fax)

www.rra-koroska.si
info@rra-koroska.si