Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj d.o.o.

Regija: Gorenjska regija

BSC, d.o.o., Kranj je regionalna razvojna agencija in regionalna podporna institucija za razvoj podjetništva na Gorenjskem. Že od leta 1995 deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, zavodi, ministrstvi in drugimi institucijami na naslednjih delovnih področjih:

•          interdisciplinarni projekti regionalnega, lokalnega in čezmejnega razvoja,

•          podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT,

•          promocija investicij,

•          razvoj človeških virov,

•          razvoj turizma,

•          prostorski razvoj in varstvo okolja,

•          razvoj podeželja,

•          tehnična pomoč in sodelovanje s partnerji v EU in drugih državah.

 

Kot regionalna podporna institucija, ima BSC Kranj javno pooblastilo za izvajanje nalog:

•          spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na Gorenjskem (pooblastilo SVRL),

•          pospeševanje podjetništva (VEM).


V okviru teh nalog na enem mestu nudi informacije, svetovanje, vodi projekte in specialistično podporo:

•          javnemu sektorju (občinam, šolam, zavodom ...),

•          podjetnikom (začetnikom, podjetjem v rasti, v težavah),

•          investitorjem.


Direktor: Rok Šimenc
Cesta Staneta Žagarja 37
4000 Kranj

+ 386 4 28 17 238
+ 386 4 28 17 249 (fax)