Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalna razvojna agencija Zasavje

Regija: Zasavska regija

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je javni zavod, ki so ga ustanovile občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 


Agencija opravlja splošne razvojne naloge. Pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program, dogovor za razvoj regije in regijske projekte. Nudi strokovno in tehnično podporo delovanju sveta regije in razvojnega sveta regije in vodi regijsko razvojno mrežo. RRA Zasavje dodatno izvaja instrumente v okviru Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju od 2013 - 2020.


Na RRA Zasavje se lahko prenašajo tudi druge razvojne naloge države v javnem interesu, kot so regijske garancijske sheme, regijske štipendijske sheme in lokalne akcijske skupine.


RRA Zasavje z usposobljeno in motivirano ekipo spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih konzorcijev za trajnostni razvoj zasavske regije ter se povezuje tako z domačimi, kot tujimi partnerskimi organizacijami v okviru izvajanja EU kohezijske politike in EU teritorialnega sodelovanja.


Direktor: Jani Medvešek

Kolodvorska cesta 2, 
1410 Zagorje ob Savi
08-38-49-500