Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Regija: Savinjska regija

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije je neprofitna družba javnega pomena, ki ima s strani MGRT status subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Ustanovljena je s strani vseh 31 občin Savinjske regije. Največji urbani in gospodarski središči v regiji sta Celje in Velenje. Občinska središča s statusom mesta so Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur in Žalec, ostala občinska središča pa so še Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah, Šmartno  ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko in Zreče.


Vloga Razvojne agencije Savinjske regije je spodbujanje in ustvarjanje pozitivno razvojnega okolja, ki temelji na poslovnih odnosi in omogoča vključevanje in sodelovanje javnega, zasebnega in civilno družbenega razvoja regije. Imamo vizijo, da postanemo prepoznani kot institucija, ki uspešno opravlja projektno delo, pridobiva evropska in državna sredstva za uresničevanje razvojnih projektov ter kot institucija, ki si prizadeva povezovati različne akterje razvoja v regiji za pripravo in izvedbo skupnih regijskih projektov v dobrobit vseh prebivalcev Savinjske regije.


Direktorica: Iva Zorenč

Ulica XIV. divizije 12, 
3000 Celje


+386 (0)3 589 40 82
+386 (0)3 589 40 83 (fax)