Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Posoški razvojni center

Regija: Severno Primorska regija

Na območju Severne Primorske (Goriške razvoje) regije delujejo štiri razvojne agencije: Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica in Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki so povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo.


Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta.


Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. To pomeni, da si agencija vodenje Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije izmenjujejo vsaki dve leti.


Vsaka izmed razvojnih agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa.


Direktor: Simon Škvor

Trg tigrovcev 1,
5220 Tolmin

05 38 41 500
05 38 41 504 (fax)