Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Mariborska razvojna agencija (MRA) – RRA Podravje

Regija: Podravje

Mariborska razvojna agencija je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja. Od leta 1993 naprej organizira in koordinira regionalno strategijo gospodarskega razvoja, kamor sodijo sledeče prednostne aktivnosti:


  1. priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije,
  2. spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije,
  3. privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo,
  4. promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja,
  5. svetovanje podjetij pri internacionalizaciji poslovanja,
  6. povezovanje znanstvenega okolja in gospodarstva,
  7. sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije.

 

Direktor: Mihael Leskovar v.d.

Pobreška cesta 20,
2000 Maribor
02/333-13-00
02/333-13-10 (fax)